terre et energie 2

Geobiologie is een globale aanpak waardoor de mens in evenwicht met zijn habitat kan leven, in een omgeving die de mens en zijn welzijn respecteert, en verschillende storende facturen afschermt. Zo kan de mens in zijn habitat nieuwe energie opdoen, zonder fysiologische stress.

De plaatsen waar we leven en werken hebben een rechtstreekse inwerking op de kwaliteit van ons leven en op ons welzijn.

Geobiologie is de studie van de relatie tussen de energieën van de aarde, de omgeving en de levende wezens. Geobiologie is meer bepaald de studie van tellurische en kosmische stromingen, van elektromagnetische en geologische fenomenen, en in het algemeen van elke ongewenste, energetische impact en alle fysische, chemische of niet-chemische vervuiling binnen of buiten, die de gezondheid en het welzijn van levende wezens kan beïnvloeden, in de habitat of in de professionele en sociale omgeving.

Naast dit technische aspect, houdt de geobioloog ook rekening met de menselijke factor, want een plaats treedt altijd ook in wisselwerking met de wezens die er leven, in hun fysiologische, psychologische en spirituele dimensies.

Na de diagnose kan de geobioloog harmoniserende elementen installeren op goed gekozen plaatsen, en raadgevingen verstrekken om de technologie die vandaag de dag beschikbaar is beter naar onze hand te zetten.