FAQ bio-energie

FAQ bio-energie

Indien u een mens bent:

  • U bent teneergeslagen, vermoeid en hebt te kampen met intense stress,
  • U hebt moeite om een verkwikkende slaap te vinden,
  • U bent overgevoelig voor uw omgeving,
  • U lijdt aan lichamelijke en psychische symptomen, of u hebt ondefinieerbare pijnen,
  • U lijdt door frustraties, verdriet of rouw die niet verwerkt zijn.

Bio-energetica kan u helpen om deze knopen te ontwarren, om de ware oorzaken op te sporen en om middelen te vinden om daar iets aan te doen.

Bio-energie kan u helpen als u uw welzijn wilt verbeteren en uw leven weer in eigen handen wilt nemen.

Bio-energie kan u helpen als u meer in harmonie wilt leven.

Ja, Terre et Energie organiseert ook opleidingen.

Terre et Energie organiseert een volledige opleiding in bio-energetica, die de verschillende aspecten behandelt en u verschillende technieken aanreikt om deze discipline voor uzelf of als beroep te beoefenen.

Terre et Energie organiseert ook informatiesessies die bio-energie in al haar belangrijkste aspecten voorstelt.

Bio-energetica is een globale, natuurlijke benadering aan de hand waarvan de vitale energie van de mens weer in evenwicht kan worden gebracht. Dit is de sleutel voor gezondheid, vitaliteit en welzijn.  

Bio-energetica is geen alleenstaande therapie, maar een geheel van energietherapieën. 

Ja. Bio-energetica beschermt uw welzijn en is niet onverenigbaar met andere energetische benaderingen. Het is integendeel eerdere een aanvulling, die op zijn beurt bijdraagt tot de verbetering van uw welzijn en uw harmonie. 

Bio-energie en bio-energetica zijn twee verschillende benamingen voor een discipline die het welzijn, de harmonie en de ontplooiing van een persoon beschermt.

Indien u ervoor kiest om uw potentieel ten volle te benutten en om met volle teugen van het leven te genieten, dan kan bio-energie u daarbij helpen, zowel op professioneel vlak als in uw privé-leven. 

Vast en zeker. Wij hebben bio-energetica al met succes ingezet om het welzijn van dieren en planten te herstellen. Het zijn immers technieken die met succes op elk levend wezen van toepassing zijn om hun harmonie en hun welzijn te herstellen, wat hun gezondheid ten goede komt. In vergelijking met mensen hebben planten en dieren bovendien het voordeel dat zij geen a-priori's hebben.  

Terre et Energie stelt consultaties voor: deze sessies beginnen met het opstellen van een bio-energetische balans, daarna wordt hulp geboden om het evenwicht en de harmonie terug te vinden van de energieën die bijdragen tot het welzijn en de gezondheid van de mens.

Terre et Energie stelt ook opleidingen, algemene informatiesessies of sessies met specifieke thema's voor.

Normaal stroomt levensenergie vrij door ons lichaam. Deze energie voedt het lichaam. Frustraties, noden die niet worden gerespecteerd, verdriet, gebeurtenissen in het beroepsleven of het privé-leven, rouw … veroorzaken echter automatisch inkrimpen, verstrakken en blokkeringen van deze energieën. De bio-energeticus kan u dan helpen om deze energieën weer vrij te maken aan de hand van een specifieke techniek die op dat moment het meest voor u geschikt is.

De bio-energeticus zal eerst en vooral uw bio-energetische balans opstellen. Afhankelijk van de behoeften kan hij u daarna helpen om energetische blokkeringen op te heffen aan de hand van een specifieke techniek die op dat moment het meest voor u geschikt is, zodat u uw harmonie en uw welzijn terugvindt, die broodnodig zijn voor uw gezondheid en om ten volle van het leven te kunnen genieten. 

U kunt een e-mail versturen naar info@Terre-et-Energie.be, of u kunt ons telefoneren op het nummer +32 (0) 483 / 414. 777.

U kunt een e-mail versturen naar info@Terre-et-Energie.be, of u kunt ons telefoneren op het nummer +32 (0) 483 / 414. 777.

Op dezelfde manier als u het al in de vraag vermeldt, is kwantumfysica in dit alles tegenwoordig! Aan de hand hiervan wordt uitgelegd op welke manier deze methoden precies werken. Er bestaan uitstekende werken die u meer uitleg verschaffen over dit onderwerp. 

Het spreekt voor zich dat alles wat tijdens de gesprekken, tijdens de consultaties of tijdens de uitwisselingen bij de opleidingen wordt gezegd vertrouwelijk blijft.