FAQ chromotherapie

FAQ chromotherapie

Chromotherapie is een van de middelen binnen bio-energetica die we ter beschikking hebben. Het draagt ertoe bij om het welzijn van levende wezens te herstellen of te verbeteren. Chromotherapie is eveneens een krachtige techniek die we bij coaching ter beschikking hebben. 

Bij chromotherapie worden gekleurde lichtstralen geprojecteerd aan de hand van een wit licht dat via kleurenfilters wordt geprojecteerd. Een kleur is een golflengte binnen het spectrum van zichtbare golflengtes die door het oog kunnen worden waargenomen en door de hersenen als "kleuren" worden geïnterpreteerd. 

Ja. Chromotherapie is een uitstekende aanvulling bij andere behandelingen. Via deze therapie krijgt uw lichaam de frequenties die het nodig heeft en kan uw welzijn en uw gezondheid zo worden verbeterd. 

Chromotherapie, chromatherapie, kleurentherapie of alternatieve geneeswijze met kleuren zijn benamingen die naar een andere etymologie of oorsprong verwijzen, maar allemaal betrekking hebben op een discipline die het welzijn, de harmonie en de ontplooiing van iemand helpen te beschermen. 

Zoals eerder aangestipt zijn chromotherapie, chromatherapie, kleurentherapie of alternatieve geneeswijze met kleuren verschillende benamingen die betrekking hebben op een discipline die het welzijn, de harmonie en de ontplooiing van iemand helpen te beschermen. Deze techniek bestaat uit de projectie van een kleur of van kleuren die het lichaam op dat moment nodig heeft.

Luminotherapie daarentegen "bestaat erin om de ogen bloot te stellen aan een licht met een specifieke intensiteit en met een specifiek lichtspectrum dat dicht in de buurt van zonlicht komt.
Fysiologische werking van het licht: Licht vermindert de secretie van melatonine vermindert. Hierdoor worden we vlotter wakker en zijn we waakzamer. Licht regelt met andere woorden onze biologische klok en verbetert de synchronisatie van de bioritmen: daardoor voelen we ons fitter en hebben we meer levensenergie.

Het stimuleert de basisregio's van de hersenen en verhoogt het serotonine-niveau (neurotransmitter) die een antidepressief effect heeft en de eetlust verbetert." (Bron Wikipedia (2013). Luminotherapie, [online].

Indien u ervoor kiest om uw potentieel ten volle te benutten en om met volle teugen van het leven te genieten, dan kan chromotherapie u daarbij helpen, zowel op professioneel vlak als in uw privé-leven. 

Vast en zeker. Wij konden al vaststellen dat chromotherapie met succes werd gebruikt om het welzijn van dieren en planten te verbeteren. Het is een techniek die met succes op elk levend wezen kan worden toegepast. In vergelijking met mensen hebben planten en dieren bovendien het voordeel dat zij geen a-priori's hebben. 

Terre et Energie stelt consultaties voor: deze sessies beginnen met het opstellen van een energetische balans, daarna wordt hulp geboden om het evenwicht en de harmonie terug te vinden of te optimaliseren van de energieën die bijdragen tot het welzijn en de gezondheid van de mens. Verschillende aspecten van deze techniek worden gebruikt in het kader van coachingconsultaties. 

Door alles wat we meemaken, lijdt ons metabolisme aan onevenwicht en verzwakking. Om dit te temperen, geven we het metabolisme de frequenties die het nodig heeft om er weer bovenop te komen. Dit gebeurt in het kader van chromotherapie, een behandeling die erin bestaat om geschikte, gekleurde lichtstralen te geven. 

U kunt een e-mail versturen naar info@Terre-et-Energie.be, of u kunt ons telefoneren op het nummer +32 (0) 483 / 414. 777.

Op dezelfde manier als u het al in de vraag vermeldt, is kwantumfysica in dit alles tegenwoordig! Aan de hand hiervan wordt uitgelegd op welke manier deze methoden, verbonden met energie en frequenties, precies werken. Er bestaan uitstekende werken die u meer uitleg verschaffen over dit onderwerp en over het werken met trillingen.

Het spreekt voor zich dat alles wat tijdens de gesprekken, tijdens de consultaties of tijdens de uitwisselingen bij de coaching wordt gezegd vertrouwelijk blijft.